CHIL.org

AUG - AUG

29 - 29

2012

Mas Badia - Canet de la Tallada d'Empordà (Girona)

Jornada técnica frutícola de verano

Programa de la Jornada: http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=278e9b54-c938-4533-982b-1c796827b30d&groupId=10136

El proper dijous 30 d’agost es celebrarà a l’Estació Experimental Agrícola Mas Badia la tradicional Jornada Tècnica Fructícola d’estiu. La Jornada se centrarà en diferents temes d’interès pels fructicultors de

poma de les nostres comarques i es desenvoluparà en 4 estacions.

En una primera estació es presentaran les noves seleccions de Gala que estan arribant i que aporten una millora important pel que fa a la coloració dels fruits respecte a les varietats que fins ara es

recomanaven. En una segona estació es presentarà una nova eina per a la gestió del reg que s’ha començat a utilitzar en algunes plantacions de fruiters. En una tercera estació es presentaran algunes innovacions tècniques que permetran millorar la rendibilitat de les nostres explotacions, i finalment, en una quarta estació es parlarà de les darreres novetats en el control de les principals plagues i malalties que

afecten a les pomeres.

Mas Badia - Canet de la Tallada d'Empordà (Girona)