CHIL.org

APR - APR

22 - 22

2013

Costa de San Marcos, 1 Santiago de Compostela

XIX Jornada Láctea de AGACA

El próximo martes 23 de abril tendrá lugar una nueva edición de esta cita anual con los cooperativistas productores de leche de vaca, donde el tema central será la aplicación del Paquete Lácteo: los contratos obligatorios, Organización de Productores (OPs) e Interprofesional Láctea.

Programa:

09:00 a 09:30 h. Presentación e obxectivos da xornada

D. HIGINIO MOUGÁN BOUZÓN. Director Xerente de AGACA

9:30 a 10:30 h. Reforma da PAC en ganadería de vacún de leite: desaparición das cotas lácteas no 2015 e posibles alternativas. Visión das cooperativas

RELATOR: D. FERNANDO DE ANTONIO JIMÉNEZ. Técnico de Gandería de Cooperativas Agro-alimentarias.

MODERADOR: D. CARLOS ARES FERNANDEZ. Técnico de Gandería de AGACA

10:30 a 11:30 h. Estado da aplicación do “Paquete Lácteo”: contratos obrigatorios, organizacións de produtores e interprofesional láctea.

RELATOR: D. JOSE LUIS AGÜERO. Subdirector Xeral Adxunto de Poductos Ganaderos del MAGRAMA

MODERADOR: D. HIGINIO MOUGAN BOUZON. Director Xerente de AGACA

11:30 a 12:00 h. Descanso para café

12:00 a 13:30 h.Presentación da Organización de Produtores (OP) das cooperativas galegas Aprolact, e experiencia práctica da OP Lacteoscoop.

RELATORES: D. JOSE ANGEL BLANCO PURRRIÑOS Presidente da OPLAPROLACT S.Coop

D. JUAN BRAVO Presidente da OPL LACTEOSCOOP S.Coop de Castilla y León

MODERADOR: D. CARLOS ARES FERNANDEZ. Técnico de Gandería de AGACA

13:30 a 14:30h. As axudas ao sector lácteo nos vindeiros anos

RELATORA: Dna. PATRICIA ULLOA.Directora Xeral de Produción agropecuaria

MODERADOR: D. HIGINIO MOUGAN BOUZON. Director Xerente de AGACA

14:30 a 15:30 h.Comida

15:30a 16:30h. Convenio “Lácteos Sostibles”e Lei da Cadea de Valor:situación actual e previsións de aplicación.

RELATOR: D.JOSE LUIS ANTUÑA ALVAREZ Director Xeral de Feiraco e Presidente de Inlac

MODERADOR: D. FERNANDO DE ANTONIO JIMÉNEZ. Técnico de Gandería de Cooperativas Agro-

alimentarias

16:30 a 18:00 h.MESA REDONDA: Claves para unha boa relaciónprofesional entre unha OP e a industria láctea

RELATORES: D. JOSE ANGEL BLANCO PURRRIÑOS Presidente de APROLACT S.Coop

D. JUAN BRAVO Presidente de LACTEOSCOOP S.Coop

D. JULIO DOMÍNGUEZ Responsable de Compras de Galcia-Asturias de LactalisS.A

D. JOSE GONZALEZ VILA Responsable de Compras de Leche Celta S.A

D. FRANCISCO SANMARTIN Director General de Central Lechera Asturiana S.A.T

D. PEDRO RAMOS Director da Asociación de Empresas Lácteas de Galicia

MODERADOR: D. HIGINIO MOUGÁN BOUZÓN Director Xerente de AGACA

Costa de San Marcos, 1 Santiago de Compostela